ششمين همايش ملی دانشجويان تربيت بدنی و علوم ورزشی ايران

  • تاریخ شروع:۲۴ آذر ۱۳۹۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ آذر ۱۳۹۰

همايش ملی دستاوردهای جديد علمی در توسعه ورزش و تربيت بدنی

  • تاریخ شروع:۲۳ آذر ۱۳۹۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ آذر ۱۳۹۰
گرگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

همايش مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه

  • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
تهران - هتل آکادمی فوتبال
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت