دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

 • تاریخ شروع:۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ مرداد ۱۳۹۶
مشهد - دانشگاه فردوسی

دومین کنفرانس بین المللی نقد و واکاوی مدیریت در هزاره سوم

 • تاریخ شروع:۱۵ مرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ مرداد ۱۳۹۶
مشهد - مشهد- دانشگاه فردوسی مشهد

دوره آموزشی تاخيرات در پروژه ها (نکات حقوقي و قراردادي)

 • تاریخ شروع:۹ مرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۹ مرداد ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه تهران

نهمین سمینار هندسه و توپولوژی

 • تاریخ شروع:۴ مرداد ۱۳۹۶
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ مرداد ۱۳۹۶
شهر تاریخی و توریستی مراغه - دانشگاه ملی مراغه
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت