کنفرانس بین المللی ایران 1404

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۴ آبان ۱۳۹۶
تهران - مجموعه همایش های بین المللی اجلاس (سالن اجلاس سران)

سومین جایزۀ مدیریت دارایی های فیزیکی

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۶
تهران - مرکز همایش های بین المللی پژوهشگاه صنعت نفت

کنگره سراسری تعهد به تعالی و کیفیت در هزاره سوم

  • تاریخ شروع:۱۲ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۳ آبان ۱۳۹۶
کیش - مرکز همایش های کیش
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت