همایش ملی اقتصاد دفاع

  • تاریخ شروع:۷ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۷ اسفند ۱۳۹۶
تهران - دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی

همایش بین المللی حقوق و فقه اسلامی

  • تاریخ شروع:۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۶
تهران - تهران

اولین کنگره ملی حقوق، جامعه شناسی و علوم سیاسی

  • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۶
شیراز - سالن همایش های خوارزمی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت