اولین همایش ملی توسعه و ساماندهی ورزش حرفه ای کشور

 • تاریخ شروع:۱ اردیبهشت ۱۳۹۲
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲ اردیبهشت ۱۳۹۲
تهران - سالن همایش های بین المللی هتل المپیک

كنفرانس بين المللي علوم ورزشي دانشگاه شمال

 • تاریخ شروع:۱۵ آذر ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ آذر ۱۳۹۱
آمل - دانشگاه شمال - دانشكده تربيت بدني و علوم ورزشي

همایش ملی ورزش، سلامت و توسعه

 • تاریخ شروع:۲۰ شهریور ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۰ شهریور ۱۳۹۱

سومین همایش بین المللی علمی - ورزشی دانشگاه های آسیا

 • تاریخ شروع:۱۸ خرداد ۱۳۹۱
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۹ خرداد ۱۳۹۱
تهران - مجموعه ورزشی آزادی - هتل المپیک

ششمين همايش ملی دانشجويان تربيت بدنی و علوم ورزشی ايران

 • تاریخ شروع:۲۴ آذر ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۵ آذر ۱۳۹۰

همايش ملی دستاوردهای جديد علمی در توسعه ورزش و تربيت بدنی

 • تاریخ شروع:۲۳ آذر ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۳ آذر ۱۳۹۰
گرگان - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

همايش مدیریت و برنامه ریزی در فوتبال پایه

 • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۰
تهران - هتل آکادمی فوتبال
چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت