کنگره بین المللی معماری، زیست بوم و توریسم

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ بهمن ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

کنگره بین المللی تحولات نوین در مهندسی عمران و سازه

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ بهمن ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

سومین کنگره بین المللی معماری و شهرسازی معاصر خاورمیانه

 • تاریخ شروع:۱۵ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۵ بهمن ۱۳۹۵
تهران - دانشگاه شهید بهشتی

دومین همایش شهرسازی ریل پایه

 • تاریخ شروع:۵ بهمن ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ بهمن ۱۳۹۵
تهران - تهران

سومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی

 • تاریخ شروع:۱۵ دی ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۱۶ دی ۱۳۹۵
تهران - تهران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت