اولین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی فناوری های معدن کاری ایران

  • تاریخ شروع:۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۱
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۱
یزد - شهرك آهن

هشتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن

  • تاریخ شروع:۲۰ شهریور ۱۳۹۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ شهریور ۱۳۹۰
تهران - دانشکده معدن، دانشکده فنی دانشگاه تهران

اولين همايش ملي مس

  • تاریخ شروع:۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۰
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۰
کرمان - دانشگاه شهيد باهنر
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت