ششمین همایش ملی مدیریت و حسابداری

  • تاریخ شروع:۱۷ بهمن ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۷ بهمن ۱۳۹۸
جیرفت - شهرجیرفت

نخستین همایش ملی پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

  • تاریخ شروع:۳ بهمن ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۴ بهمن ۱۳۹۸
کیش - کیش
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت