ششمین کنگره ملی دانشجویی افق های نوین در علوم توانبخشی

 • تاریخ شروع:۵ اسفند ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ اسفند ۱۳۹۵
شیراز - شیراز - بولوار شهید چمران - خیابان ابیوردی 1 - دانشکده یعلوم توانبخشی

سومین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تاریخ شروع:۵ اسفند ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۵ اسفند ۱۳۹۵
مازندران قائم شهر - دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائم شهر

سومین کنفرانس بین المللی تربیت بدنی و علوم ورزشی

 • تاریخ شروع:۶ آذر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۶ آذر ۱۳۹۵
تهران - مجموعه فرهنگی ورزشی تلاش

کنگره بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی

 • تاریخ شروع:۲۹ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ مهر ۱۳۹۵
مشهد - دانشگاه فردوسی مشهد

دومین همایش ملی علوم ورزشی و تربیت بدنی ایران

 • تاریخ شروع:۲۶ مهر ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۶ مهر ۱۳۹۵
تهران - تهران

کنفرانس ملی مطالعات علوم ورزش و تربیت بدنی

 • تاریخ شروع:۳۰ فروردین ۱۳۹۵
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳۰ فروردین ۱۳۹۵

سومین کنگره بین المللی علوم ورزشی و سلامت

 • تاریخ شروع:۴ دی ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ دی ۱۳۹۴
تهران - دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

اولین همایش علمی تخصصی بدنسازی وو پرورش اندام با رویکرد آموزش و اصول تجهیز باشگاه ها

 • تاریخ شروع:۳ آذر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۴ آذر ۱۳۹۴
مشهد - هتل 5 ستاره پارس

دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی علوم ورزشی

 • تاریخ شروع:۳ مهر ۱۳۹۴
 • |
 • تاریخ خاتمه:۳ مهر ۱۳۹۴
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت