چهارمین همایش ملی جامع حقوق

  • تاریخ شروع:۳۰ دی ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ دی ۱۳۹۷
شیراز - شیراز

کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مدیریت اقتصاد و حسابداری

  • تاریخ شروع:۲۸ دی ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ دی ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه تهران

چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم انسانی و مدیریت

  • تاریخ شروع:۱۲ دی ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ دی ۱۳۹۷
تهران - تهران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت