دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

  • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تفلیس - دانشگاه new vision

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ

  • تاریخ شروع:۱۵ اسفند ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ اسفند ۱۳۹۷
تفلیس - دانشگاه new vision

زنان کارآفرین ،کار وزندگی

  • تاریخ شروع:۲۸ بهمن ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ بهمن ۱۳۹۷
قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت