کنگره انسان شناسی زیستی

  • تاریخ شروع:۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۵ اردیبهشت ۱۳۹۷
مشهد - دانشگاه علوم پزشکی مشهد مقدس

اولین کنفرانس ملی بیوالکترومغناطیس: فرصتها و چالشها

  • تاریخ شروع:۲۵ بهمن ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ بهمن ۱۳۹۶
تهران - تهران- دانشگاه علوم پزشکی ارتش

سومین کنفرانس ملی نگاهی نو به تحول و نوآوری در آموزش

  • تاریخ شروع:۱۳ مهر ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۳ مهر ۱۳۹۶
شیراز - مرکز همایش های فرهنگیان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت