سمینار بین المللی فناوری های منابع انسانی

  • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۶ اسفند ۱۳۹۷
تهران - سالن اندیشه معین

چهارمین كنفرانس جامع و ملی اقتصاد مقاومتی

  • تاریخ شروع:۲۵ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۵ آبان ۱۳۹۷
بابلسر - شهرستان بابلسر/استان مازندران

چالش ها و راهکارهای توسعه آبزی پروری در حوزه دریای خزر

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۷
نور - دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت