همایش اب

  • تاریخ شروع:۲۷ فروردین ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۸ فروردین ۱۳۹۹
بیرجند - استان خراسان جنوبی ـ بیرجند ـ انتهای بلوار دانشگاه ـ دانشگاه بیرجند - پردیس شوکت آباد ـ دانشکده ادبیات و علوم انسانی-دبیرخانه اولین همایش ملی آب ، فرهنگ و پژوهش های علوم انسانی

ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم جغرافیایی و زمین شناسی

  • تاریخ شروع:۳۰ تیر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ تیر ۱۳۹۸
شیراز - شیراز

چهارمین کنفرانس جامع مدیریت شهری ایران

  • تاریخ شروع:۱۱ تیر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ تیر ۱۳۹۸
تهران - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان(سالن حجاب)
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت