کنفرانس بین المللی" روانشناسی ، مشاوره ، تعلیم و تربیت "

  • تاریخ شروع:۲۲ شهریور ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۲ شهریور ۱۳۹۷
مشهد - مشهد

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش در علوم تربیتی، روانشناسی و علوم اجتماعی

  • تاریخ شروع:۲۰ شهریور ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ شهریور ۱۳۹۷
تهران - تهران

همایش ملی مدیریت، اقتصاد و علوم تربیتی

  • تاریخ شروع:۱۴ شهریور ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۵ شهریور ۱۳۹۷
تهران - سالن همایش های دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
شبکه مترجمین ایران
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت