کنفرانس بین المللی معماری و شهرسازی پایدار

  • تاریخ شروع:۲۲ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ اسفند ۱۳۹۶
امارات - دبی - امارات - دبی

انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

  • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سنندج - سالن دکتر فرخزادی-دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

  • تاریخ شروع:۱۶ اسفند ۱۳۹۶
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۷ اسفند ۱۳۹۶
سنندج - سنندج_ دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت