اولین همایش ملی حفظ، احیاء واصلاح گونه کلوس

  • تاریخ شروع:۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲ اردیبهشت ۱۳۹۷
شهرکرد - دانشگاه شهرکرد

هم نت فاضلاب

  • تاریخ شروع:۲۸ فروردین ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ فروردین ۱۳۹۷
اصفهان - دانشگاه صنعتی اصفهان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت