نهمين سمينار شيمي و محيط زيست انجمن شيمي ايران

  • تاریخ شروع:۱۲ شهریور ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۳ شهریور ۱۳۹۸
اراك - دانشگاه اراك- دانشكده علوم پايه

پنجمین کنفرانس بین الملی مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی

  • تاریخ شروع:۲۳ مرداد ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ مرداد ۱۳۹۸
تهران - مجموعه فرهنگی تلاش

کنفرانس ملی بهداشت و محیط زیست

  • تاریخ شروع:۵ تیر ۱۳۹۸
  • |
  • تاریخ خاتمه:۶ تیر ۱۳۹۸
اردبیل - دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت