دوازدهمین کنفرانس بین المللی تحلیل پوششی داده ها

  • تاریخ شروع:۳۰ مهر ۱۳۹۹
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲ آبان ۱۳۹۹
تنکابن - موسسه آموزش عالی آیندگان تنکابن
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت