اولین همایش مدیریت توانمندی و استعداد

 • تاریخ شروع:۲۹ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۹ آذر ۱۳۹۷
تهران - خیابان سمیه خیابان خاقانی سازمان توانمندی سمن ها

همایش بین المللی افق های نوین در روانشناسی و علوم شناختی

 • تاریخ شروع:۲۸ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ آذر ۱۳۹۷
تهران - تهران

همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی برق ، مکانیک و صنایع

 • تاریخ شروع:۲۸ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۸ آذر ۱۳۹۷
تهران - تهران

دومین همایش بین المللی روانشناسی و مطالعات اجتماعی

 • تاریخ شروع:۲۷ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۷ آذر ۱۳۹۷
تهران - تهران

دوازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت

 • تاریخ شروع:۲۲ آذر ۱۳۹۷
 • |
 • تاریخ خاتمه:۲۲ آذر ۱۳۹۷
تهران - دانشگاه الزهرا (س)
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت