کنگره بین المللی سلامت وصنعت اسب

  • تاریخ شروع:۲۹ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۳۰ آبان ۱۳۹۷
استان سمنان - شهرستان مهدیشهر - فرهنگسرا نیستان

اولین کنفرانس بین المللی رویکرد های نوین در مدیریت کسب و کار و حسابداری

  • تاریخ شروع:۲۳ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۳ آبان ۱۳۹۷
تهران - تهران – دانشگاه تهران - کتابخانه مرکزی سالن علامه امینی

اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت صنعتی دانشگاه گیلان

  • تاریخ شروع:۲۰ آبان ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۲۰ آبان ۱۳۹۷
رشت - دانشگاه گیلان
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت