چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کارآفرینی وتوسعه اقتصادی

  • تاریخ شروع:۱ مرداد ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱ مرداد ۱۳۹۷
قزوین - دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت