کنفرانس ملی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

  • تاریخ شروع:۱۱ بهمن ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ بهمن ۱۳۹۷
اهواز - اهواز

سومین کنفرانس بین المللی بررسی مسائل جاری زبان ها، گویش ها و زبان شناسی

  • تاریخ شروع:۱۱ بهمن ۱۳۹۷
  • |
  • تاریخ خاتمه:۱۲ بهمن ۱۳۹۷
اهواز - اهواز
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت
تبلیغات در سایت